Secrétariat

 

 

Charlie Hofmann Joëlle Massé Valérie Camarda

Charlie Hofmann

Responsable Administratif

charlie.hofmann@hccnet.ch

N° téléphone: 032 910 22 54

Joëlle Massé

Resp. Marketing & Sponsoring

joelle.masse@hccnet.ch

N° téléphone: 032 910 22 51

Valérie Camarda

Marketing & Hospitalité

valerie.camarda@hccnet.ch

N° téléphone: 032 910 22 52

 

 

Sébastien Hostettler Jonathan Proellochs Clément Gerber

Sébastien Hostettler

Marketing

sebastien.hostettler@hccnet.ch

N° de téléphone: 032 910 22 57

Jonathan Proellochs

Apprenti - employé de commerce

jonathan.proellochs@hccnet.ch

N° téléphone: 032 910 22 53

Clément Gerber

Stagiaire

clement.gerber@hccnet.ch

N° téléphone: 032 910 22 57

 

 

UP